Omsorg og nærvær skaber livsværdi i den sidste tid for uhelbredeligt syge og deres pårørende

Omsorg og nærvær skaber livsværdi i den sidste tid for uhelbredeligt syge og deres pårørende

For 3 år siden oplevede Mette Junge Grüttner at skulle tage afsked med sin mor som var uhelbredeligt syg. Mette, som dengang var småbarnsmor med fuldtidsjob og et travlt liv opdagede, at der foruden de mange praktiske gøremål og spørgsmål, der trænger sig på, når man er pårørende til en uhelbredeligt syg savnede tid til at være med sin mor og give hende omsorg igennem ro og nærvær. Det endte med, at Mette, som er uddannet sygeplejerske og siden 1998 har arbejdet med palliation, patientsikkerhed og risikovurdering i sundhedsvæsenet, søgte orlov fra sit job for at give sin mor en værdig afslutning.  Med disse dyrebare erfaringer og et blik på tid og ro til omsorg som en mangelvare i danskernes afsked med vores kære, har Mette Junge Grüttner stiftet et omsorgsbureau: Care Hero.Tid til at være sammen om velvære som mor og datter var noget af det Mette og hendes mor, Trine, satte mest pris på og som er et varmt minde.


”Grundlæggende handler det om at støtte den uhelbredeligt syge og de pårørende i sammen at gøre den tid, der er tilbage, tryg og mindeværdig. I Care Hero uddanner vi os til at være dem, der forener familien og gør forberedelsen af døden så naturlig som muligt.


Mette giver et eksempel fra sit arbejde som omsorgshjælper for en kvinde på 65 år, som skulle forberede sin sidste tid sammen med sine to voksne sønner. Sønnerne var meget forskellige i deres måde at forholde sig til, at deres mor skulle dø og hvordan de kunne være en del af hendes rejse mod livets slutning. Mette inviterede kvinden og hendes sønner ind i rummet og talte med dem om det levede liv, hjalp med at formulere en ønskeliste for når tiden til at forlade livet kommer. “I mit arbejde med at forberede familien på afskeden forsøger jeg altid at gøre døden så inkluderende for familien som muligt.  Jeg er i baggrunden, jeg er deres sikkerhedsnet både når det gælder det sundhedsfaglige og det eksistentielle, spørgsmålene om ånd eller sjæl.  Jeg gør meget ud af at fortælle den, som skal dø og de, som er omkring, hvad der sker, når kroppen og sjælen danser med døden, hvordan ser det ud, hvordan det lyder, hvordan det mærkes.”, fortæller Mette Junge Grüttner.

En omsorgshjælper fra Care Hero støtter hele familien i den svære tid og tager sig af alt lige fra behovsafklaringen til øget livskvalitet og hvad der for den enkelte som skal dø og de omkring, kan give fred i sindet og gøre, at man ikke behøver frygte døden.


Forskellen på de professionelle, man møder i sundhedsvæsenet, og en omsorgshjælper fra Care Hero, er at vores ydelse er en helhedsorienteret sygepleje som både består i praktisk håndværk med specialiseret viden om at lindre og pleje i tiden frem til døden og åndelig omsorg som er støtte til det mentale, følelsesmæssige og spirituelle forberedelsesarbejde for den døende og dem omkring. Vi har et bredt netværk af kontakter, så vi kan hjælpe familien med planlægningen af den forestående død inklusive ønsker til begravelse, mindehøjtidelighed og en række følsomme beslutninger, så som om de pårørende vil være med til at ordne deres kære, når døden har banket på. Alt sammen spørgsmål som kan være med til at lette den sidste tid.


Med inspiration fra sundhedsvæsenets omsorgsgivere


For Mette Junge Grüttner handler det ikke om at skulle konkurrere med de som yder en stor indsats for døende og deres pårørende i det etablerede sundhedsvæsen. ”Care Hero er tænkt som det ekstra, som nogle familier får brug for, både fordi de som jeg dengang med min mor oplevede, at der ikke var tid og ro til det nærvær jeg havde brug for at min mor fik. Jeg kunne godt selv have brugt en omsorgshjælper til at støtte mig og min familie i at være der mest muligt som familie og ikke så meget som praktiske hjælpere. Det er mine egne erfaringer der gør, at jeg har valgt at supplere tilbud i sundhedsvæsenet med Care Hero, som primært er tænkt for de, som ønsker at den sidste tid skal være i eget hjem”.


”Hvis jeg skal pege på, hvad det vigtigste vi yder i Care Hero, så er det den omsorg der ligger i at være opmærksom på den uhelbredeligt syge og de pårørendes eksistentielle spørgsmål med et blik på de ressourcer, de har trods sygdom og fortvivlelse. Vi lytter til livshistorien og værdierne, fordi vi har mere tid og har trænet os i at kunne balancere mellem væren og handlen. Vi omfavner de eksistentielle behov, spørgsmål og problemstillinger. Alt det, der ofte ikke er tid til, men heller ikke altid faglig opmærksomhed på i den etablerede sygepleje”, slår Mette Junge Grüttner fast.


Du kan læse mere om Care Hero og om bogen på www.carehero.dk.


Artiklen er skrevet af Annika Lion Kristensen.


Hvad er åndelig omsorg?


Det er meget kompleks at definere åndelig omsorg, men kort fortalt, så er åndelig omsorg i tanke, ord og handling,- at udvise dyb respekt for det hele menneske- set som et unikt individ, og hvor sundhedspersonalet og patienten indgår i en ligeværdig relation.


Et menneske med udsigten til at dø af en uhelbredelig sygdom oplever en række lidelsesfulde tab. Sociale relationer og aktiviteter ændrer sig og bliver ofte vanskeligere, som følge af den helbredsmæssige svækkelse. Åndelige omsorg handler om at hjælpe den døende med at håndtere de nye vilkår, hjælpe med at forbedre dem når det er muligt, og give støtte til forsoning, når vilkårene ikke kan forbedres.


Behov for at fortælle om og ”få styr på” sin livshistorie, og behov for at afslutte eventuelle konflikter eller se bestemte mennesker, inden døden indtræffer. Hertil kommer naturligvis følelsesmæssige reaktioner som for eksempel vrede, angst, sorg og fornægtelse af døden. Udsigten til at dø og det uafvendelige i situationen vil for mange mennesker resultere i en eksistentiel krise.


Gennem samtaler med patienten og kendskab til livshistorien kan man forsøge at opnå viden om de åndelige behov og hjælpe med at imødekomme disse så godt som muligt. En stor del af det åndelige vedrører den sidste tid, hvor eksistentielle, spirituelle eller religiøse overbevisninger og praksis kan få en (særlig) betydning for den døende (og for de pårørende).


Åndelig omsorg for dødende


Er der plads til den åndelige omsorg mellem den naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og humanistiske tilgange? Dvs. mellem den teknisk- instrumentelle og sygeplejeprocessen- er der behov for åndelig omsorg, som et indsatsområde?


I følge Det Etiske Råd har patienter behov for åndelig omsorg på samme niveau som den fysiologiske pleje. Sundhedspersonalet skal derfor ikke kun have fokus på den syge  krop som et del element, men omfavne hele mennesket ved at inkludere åndelig omsorg i plejen af den syge krop. Men det kræver teoretisk viden og indsigt.


Den faglige omsorg for døende må omfatte en omsorg for andet og mere end det rent fysiske. Almenmenneskelig og åndelig omsorg for døende er derfor noget, som må indgå i enhver sundhedsfaglig grund – og videreuddannelse. Sundhedspersonalet må være i stand til at forstå og så vidt muligt tage hånd om den døendes åndelige behov. Dette kræver en opøvelse i samtale med døende, og det kræver respekt og indlevelse”.


Sundhedspersonalet kan tilbyde åndelig omsorg gennem:


-Tryghed


-Nænsomhed, respekt og empati


-Sanselighed


-Reminiscens


-Personligt nærvær


-Tilstedeværelse i nuet


-Hjælp og støtte til borgeren i vedkommendes åndelighed


-Respekt for andres forhold til åndelighed og døden.


Hvad er dit forhold til døden?


Som sundhedspersonale er det vigtigt at reflektere over dit eget forhold til døden.


Det kan fx være spørgsmål som:


Hvem er jeg – og hvad giver mening og retning i mit liv?


Hvad betyder nære relationer for mig, og hvorfor er relationer både vigtige og vanskelige?


Hvad tænker jeg selv om døden, og hvad tænker jeg om personer, som har en anden forestilling end min egen?


Hvad tænker jeg om min egen sårbarhed, og hvordan tilpasser jeg min sårbarhed til borgeren og dennes pårørende?


Hvordan skaber jeg selv mening i tab og lidelse i mit eget liv?


Hvis du er interesseret i at vide mere om åndelig omsorg har du mulighed for at deltage på vores webinar. Ja tak, jeg vil gerne deltage på webinaret om åndelig omsorg


Care Hero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.

Lidt sødt til pausen? Vi har opdateret vores persondatapolitik så den lever op til de nye EU-regler. Carehero.dk anvender desuden cookies til at huske indstillinger, statistikker og målretning af annoncer.