CareHero Helende design

CareHero Helende design

 


Hvordan skaber man trivsel og øget livskvalitet i de fysiske rammer?


Kan man påvirke adfærden og glæden for mennesker, som opholder sig i institutionelle rum? Hvilken effekt vil det have at det fysiske miljø understøtter sundhedspersonalets social pædagogiske tilgang til de mennesker, som bor eller midlertidig opholder sig i sundhedsvæsenets rammer?


Hos Care design er det vores vision at skabe helende miljøer i institutionelle rammer. Vi ønsker at påvirke følelsen af tryghed og ro ved at have fokus på hjemmelighed, de sanselige oplevelser og genkendelighed.


Vi skaber oplevelser, som påvirker stemning og atmosfæren i rummet, og som efterlader en følelse af velvære, ro og tilfredshed.


Rum der påvirker det hele menneske


Vi tager afsæt i de mennesker der opholder sig i rummet, dvs. både patienterne, beboerne og personalet. Det er vigtigt at indretningen tager forbehold for arbejdsmiljø og krav, samt organisering og institutionens kerneopgaver.


En nyfortolkning af de nuværende rammer


For at skabe en nyfortolkning af rummet, kræver det en forståelse, fornemmelse og indsigt i menneskers adfærd, praktiske behov og bevægemønstre. Vi skaber oplevelsesdesign som fremmer den mentale sundhed og trivsel. Vi bruger de nuværende fysiske rammer og tilføre rummet hygge, sansestimulerende oplevelser og genkendelighed. Elementer som f.eks lys, farver, tapet, kunst, møbler, musik og grønne omgivelser (levende indretning).


Vi samskaber og inddrager personalet, ledelsen og observere de mennesker som opholder sig i rummet, for at skabe et koncept og forslag til design, som bærer præg af involvering og deltagelse af de mennesker, som er med til at gøre rummet levende og brugbart i praksis.


Vi samarbejder med adfærdsdesigner, arkitekt, neuropsykolog, sundhedspersonale, innovationsnetværk og brugerne.


Sådan er processen hos os  • Vi besøger jer og i fællesskab afdækker vi formål, behovsafklaring, rammesætning og ønsker, som vil danne grundlag for den videre proces.

  • Vi observerer og analysere adfærden i nuværende rum og udarbejder en visualisering med moodboard, samt plan for kommende proces og implementering i kontekst. Dette for at synliggøre de kommende tiltag i rummet.

  • Projektets omfang klarlægges og herefter aftales pris på såvel konceptudvikling, skitseforslag som etablering i rummet.


Projektet kan udarbejdes på timepris eller som fast honorar. Som det passer jer bedst. Er opgaven af større håndværksmæssig karakter, har vi et velfungerende samarbejde med dygtige og erfarne håndværkere.


Vi har tidligere hjulpet akutafdelingen på Herlev hospital, Svanepunktets rehabiliteringsafdeling i Furesø kommune.


Kontakt os for mere information


Vi kommer gerne ud på besøg, hvis I ønsker at høre mere om vores viden på området, og hvad vi kan gøre for jer. Så kan vi give jer en ide om, hvad I vil kunne få ud af en ændret indretning.


Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Kontaktoplysninger

CareHero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.