Bliv en CareHero

Bliv en CareHero

Efteruddannelse i kompleks omsorg


Vil du lære en professionel og holistisk tilgang til omsorg? Hvor fokus er på velvære, ro, fred, ønsker og afklaring. Vil du lære om sanser, lidelse, omsorg og transformation?


Efteruddannelsen  giver dig en praksisnær indsigt i professionel omsorg, hvis praksis har til formål at understøtte, hjælpe og pleje.


Hvem henvender denne efteruddannelse sig til?


Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine professionelle kompetencer gennem sygeplejekunsten og sygeplejevidenskaben.


Efteruddannelsen går bag de snævre kliniske og instrumentelle ræsonnementer og til de mere omfattende overvejelser om livets sidste fase og døden.


Uddannelsen er relevant for dig, som har en sundhedsfaglig grunduddannelse og ønsker at arbejde med livet mellem døden, omsorg og personligt lederskab både personligt såvel som professionelt. På det professionelle plan henvender uddannelsen sig til sundhedspersonale, som ønsker en større indsigt i kompleks cirkulær omsorg og som har interesse for at hjælpe uhelbredeligt syge mennesker med at finde ro, værdighed og fred i den sidste tid i vante omgivelser. Efteruddannelsen er til dig, som vil supplere din nuværende indsigt med viden om kompleks sygepleje og omsorg, samt eksistentielle kundskab.


Dette er værdifuldt for dig, som allerede arbejder i sundhedsvæsenet, men som ønsker en dybere tilgang til omsorg og når kroppen og sjælen danser med døden.


Du vil med uddannelsen opnå


Bred viden om at fremme uhelbredelig syge menneskers livskvalitet og yde rehabiliteringsbaserede interventioner. Forståelse for tidlig, sen og terminal fase og hvordan du kan gøre en forskel for det individuelle menneske og familien.


Kendskab til det tværfaglige samarbejde om den som skal dø. Herunder at planlægge et forløb i livet mod døden.


Træning i at være en mental støtteperson for de pårørende.


Alt det du behøver, når du skal yde helhedsorienteret omsorg til syge mennesker i gennem livets sidste fase og ind i døden.


Uddannelsens formål


Vi tager udgangspunkt i et eksistentialistisk menneskesyn og du vil lære om grundlæggende begreber indenfor åndelig omsorg, lidelse, krise, håb og mening. Samt tværfagligt samarbejde og inddragelse af pårørende.


Formålet med efteruddannelsen er, at du opnår kompetencer i helhedsorienteret omsorg og pleje til syge, kommunikation, planlægning og involvering. Samt ritualer og udsyngning, samt klargøre til den sidste rejse. Vi har fokus på potentialer, ressourcer og muligheder for at skabe værdi, afklaring og mening.


Du vil ydermere komme på en personlig udviklingsrejse og blive bevidst om dit lederskab og nærvær med dine relationer.


Undervisningsteam


Du vil blive undervist af et tværfagligt team af sygeplejerske, præst, bedemand og musikterapeut samt flere andre gæsteundervisere.


Igennem forløbet vil du have mig som din mentor og støtte. Mit undervisningsteam og jeg vil klæde dig rigtig godt og grundigt på til at kunne varetage alle slags professionel omsorgsforløb både til børn, unge og ældre.


Udbytte af efteruddannelsen • Teoretisk viden om kompleks palliation og terminal pleje og omsorg fra en sygeplejefaglig vinkel, herunder lindrer smerter, træthed, appetitløshed, opkastning og søvnbesvær.

 • Viden om terminale faser, sygeplejeinterventioner og holistisk care.

 • Indsigt i eksistentielle behov, åndelige aspekter, religiøse- og spirituelle ressourcer, copingstrategier, samt fysisk og psykisk lidelse.

 • Inddragelse af pårørende, samskabelsesproces og forløb.

 • Forståelsen for sansestimulering, velvære og helende elementer, som musik terapi og blid massage.

 • Kendskab til udholdelsesfaser, nærdødsoplevelser og transformation.

 • Viden om oprydningsprincipper og proces efter dødsfald.

 • Sparring med andre sundhedsfaglige deltagere med inddragelse af egne erfaringer fra praksis.


Som deltager vil du opnå holistiske kompetencer i livets sidste faser, omsorg til uhelbredelig syge børn, unge og ældre mennesker, samt tværfagligt samarbejde. Du vil lede mennesker gennem en krise og et udviklingsforløb, samt få et robust omsorgsgrundlag, hvor du er aktiv deltager og støtte for den uhelbredelig syge.


Du vil opleve nye måder at anskue syge mennesker, hverdagen og livet på. At mestre og bruge din mentale energi og intuition på en omsorgsfuld måde, i et roligt tempo og med tilfredshed og stolthed i dit arbejde.


Du vil møde andre deltagere på holdet, men ikke med nødvendigvis de samme livserfaringer eller indsigter som dig. Du vil inddrage egne livserfaringer og oplevelser fra praksis og i diskussionerne omkring et emne opstår der dynamik og nye perspektiver, som vil skabe transformation og udvikling.


Undervisningsform og opbygning


Undervisningsmodulerne er opbygget, så de indeholder en blanding af formidling, cases, workshops og samarbejdsopgaver.


Uddannelsen forløber over 3 moduler af 4 undervisningsdage, samt 1 afsluttende eksamen med fremlæggelse af case og deltagerbevis.


Afholdelse af undervisningsmodulerne vil forløbe lørdag & søndag fra kl. 9- 16 i Dragør.


I er ca. 16 deltagere på hvert uddannelsesforløb, og der foretages interview forud for tilsagn om plads.


Investeringen for uddannelsen udgør pr. deltager kr. 24.950, – ex. moms.


Tilmelding er bindende for hele forløbet.


Forløbet indeholder • Teoretiske undervisningsmoduler og praktiske øvelser.

 • Opbygge en værktøjskasse – med en lang række praktiske teknikker og værktøjer, som er uundværlige i dit virke med uhelbredelig syge og deres pårørende.

 • Mestre mindfulness, handling & væren.

 • Individuel supervision, coaching og sparring under hele forløbet.

 • Et stærkt netværk.

 • Bevis efter endt deltagelse.


Uddannelsesbevis


Efter gennemført uddannelse modtager du et bevis.

For at modtage dit bevis skal du: • Deltage på minimum 75 % af samtlige uddannelsesdage.

 • Alle indlagte tests og øvelser skal være færdiggjort.

 • Godkendt fremlæggelse af case til afsluttende eksame.


Kontakt os gerne for nærmere information. Vi glæder os til at byde dig velkommen på næste hold, der opstarter til august 2021.


Care Hero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.

Lidt sødt til pausen? Vi har opdateret vores persondatapolitik så den lever op til de nye EU-regler. Carehero.dk anvender desuden cookies til at huske indstillinger, statistikker og målretning af annoncer.