Kursus i professionel omsorg

Kursus i professionel omsorg

Kursus i kompleks og professionel omsorgAt drage omsorg betyder at passe på og understøtte den syge i det vedkommende ikke selv er i stand til. Når du viser omsorg for et andet menneske, viser du interesse for situationen og dine handlinger vil derfor være rettet mod at gøre det bedste for ham eller hende.


Dine indsatser med at yde kompleks omsorg kan være med udgangspunkt i: • At skabe tryghed

 • At tænke på andres behov

 • At fremme livskvaliteten og livsmod

 • At tage ansvar for andres velbefindende

 • At bevare håb og mening


Når du som sundhedspersonale skal vise omsorg, er det ud fra en naturlig del af dig selv i kombination med din professionelle tilgang.


Du har måske en uniform på, som fysisk identitet og du bliver betalt for at tage vare om det andet menneske. Du kan med din viden både opfylde fysiske og psykiske behov for omsorg.


Du anvender din faglige viden og kompetencer i din relation med til det andet menneske. Omsorgen er på baggrund af dine indsatser og handling og ydes ud fra de mål og rammer, som er sat.


Du yder omsorgen, uden at forvente at få noget igen. Din opmærksomhed er rettet mod det andet menneske. Omsorgen er ægte og giver en særlig relation og tillid mellem jer.


Kurset i kompleks omsorg giver dig både viden og praktiske færdigheder til at varetage omsorg ud fra fysiske og psykiske behov. Du vil lære om hjernen, sindet, nervesystemet, sanserne og gøremålshandlinger. Samt om hjertet, sjælen, intuition, fornemmelser, atmosfære og nærvær.


Kurset giver dig kompetencer til at iværksætte både synlig og usynlig omsorg og viden om hvornår, hvorfor og hvordan du differentiere omsorgen til det enkelte menneske.


Hvem henvender dette kursus sig til?


Kurset henvender sig til dig, som ønsker at styrke dine professionelle kompetencer gennem sygeplejevidenskaben, sygeplejekunsten og dit personlige lederskab.


Kurset går bag de snævre kliniske og instrumentelle ræsonnementer til de mere omfattende psykologiske og etiske overvejelser og dilemmaer om kompleks omsorg og hvordan du inddrager dig selv, uden at misbruge dine mentale ressourcer. Du vil altså lære hvordan du yder professionel og naturlig omsorg og samtidig mestre dit personlige lederskab og egenomsorg.


Du vil med kurset opnå


Bred teoretisk viden om omsorgscirklen – og trekanten, samt om medfølelse (compassion care), empowerment & rehabiliterings strategier, omsorgstræthed og lindrende tiltag. Du vil ligeledes lære om kollegialomsorg, egenomsorg, coping strategier, intuition og fornemmelser.


Kursets formål


Vi tager udgangspunkt i et eksistentialistisk menneskesyn og du vil lære om grundlæggende begreber indenfor omsorg, lidelse, krise, håb og mening. Samt tværfagligt samarbejde og inddragelse af pårørende.


Formålet med kurset er, at du opnår kompetencer i helhedsorienteret kompleks omsorg til syge, deres pårørende, dig selv og dine kollegaer. Du vil lære at bruge dine sanser og fornemmelser og dermed bedre kunne lytte, høre og se bevidste eller ubevidste behov.


Du vil ydermere komme på en personlig udviklingsrejse og blive bevidst om dit lederskab, adfærd, vaner og mønstre.


Undervisningsteam


Jeg har samlet et spændende tværfagligt team af sygeplejerske, præst og musikterapeut samt flere andre gæsteundervisere.


Igennem kursusforløbet vil du have mig som din mentor og støtte. Mit undervisningsteam og jeg vil klæde dig rigtig godt og grundigt på til at kunne varetage alle slags professionel omsorgsforløb både til børn, unge og ældre.


Udbytte af kurset • Teoretisk viden om interventioner og lindrende tiltag.

 • Indsigt i eksistentielle behov for omsorg, nervesystemet og sanserne, samt religiøse- og spirituelle ressourcer.

 • Inddragelse af pårørende, samskabelsesproces og indsatser for handlinger.

 • Forståelsen for sansestimulering, velvære og helende elementer, som musikterapi og blid massage.

 • Copingstrategier, adfærd og vanens magt.

 • Sparring med andre sundhedsfaglige deltagere med inddragelse af egne erfaringer fra praksis.


Som deltager vil du opnå kompetencer i omsorg til syge børn, unge og ældre mennesker, samt tværfagligt samarbejde. Du vil lede mennesker gennem en krise og et udviklingsforløb, samt få et robust omsorgsgrundlag, hvor du er aktiv deltager og støtte for den syge. Du vil ligeledes få indsigt i empowerment og rehabiliterings indsatser, da det er vigtigt at kunne bruge omsorg ud fra faglige overvejelser.


Du vil opleve nye måder at anskue syge mennesker, hverdagen og livet på. At mestre og bruge din mentale energi og intuition på en omsorgsfuld måde, i et roligt tempo og med tilfredshed og stolthed i dit arbejde.


Du vil møde andre deltagere på kurset, men ikke med nødvendigvis de samme livserfaringer eller indsigter som dig. Du vil inddrage egne livserfaringer og oplevelser fra praksis og i diskussionerne omkring et emne opstår der dynamik og nye perspektiver, som vil skabe transformation og udvikling.


Undervisningsform og opbygning


Undervisningsmodulerne er opbygget, så de indeholder en blanding af formidling, cases, workshops og samarbejdsopgaver.


Kurset forløber over 2 moduler af 4 undervisningsdage, samt 1 afsluttende eksamen med fremlæggelse af case og deltagerbevis.


Afholdelse af undervisningsmodulerne vil forløbe lørdag & søndag fra kl. 9- 16 i Charlottenlund.


Investeringen for kurset udgør pr. deltager kr. 14.950, – ex. moms.


Tilmelding er bindende for hele forløbet.


Kursus forløbet indeholder • Teoretiske undervisningsmoduler og praktiske øvelser med afsæt i compassion care.

 • Opbygge en værktøjskasse – med en lang række praktiske indsatser og værktøjer, som er uundværlige i dit virke med syge og deres pårørende.

 • Mestre mindfulness, handling & væren.

 • Individuel supervision, coaching og sparring under hele forløbet.

 • Et stærkt netværk.

 • Bevis efter endt deltagelse.


Kontakt os gerne for nærmere information. Vi glæder os til at byde dig velkommen på næste hold, der opstarter til august 2021.


Care Hero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.

Lidt sødt til pausen? Vi har opdateret vores persondatapolitik så den lever op til de nye EU-regler. Carehero.dk anvender desuden cookies til at huske indstillinger, statistikker og målretning af annoncer.