CareHero Uddannelse

CareHero Uddannelse

 


Den spirituelle og åndelige efteruddannelse for sundhedspersonale


Lær at støtte, pleje og yde omsorg for alvorligt syge og døende mennesker. Forstå den døendes fysiologiske vilkår, åndelige udvikling og spirituelle transformation ved livets afslutning lige ind til det sidste åndedrag er taget. Få indsigt i, hvordan du kan skabe mening og håb hos den døende, lær at guide, heale og støtte den døende og dennes familie.


Kan du mærke i dit hjerte, at du har lyst til at gøre en forskel for syge mennesker og vise dem kærlighed og tryghed på deres sidste rejse her på jorden?


Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvordan du kan skabe mening og ro i en svær tid? Hvordan musik, dufte og healende berøring kan lindre?


Har du et varmt hjerte og vil du lære åndelig omsorg og spirituel transformation?


Vil du udvikle dig, så du giver en mere sanselig pleje i den transformerende proces ved livets afslutning?


Vil du blive bedre til at beskytte dig selv og træde til side i processen, så du kan tilrettelægge og udøve den åndelige omsorg ud fra vores principper?


Hos Care Hero tror vi på, at spiritualitet er individuel og danner baggrund for en tro på at finde mening og formål med personens liv. At tro på en højere magt, der kan inspirere håb, søge løsning og overskride fysiske og bevidste begrænsninger. Åndelig omsorg og pleje omfatter både religiøse og eksistentielle problemstillinger.


Det er vores overbevisning at både spiritualitet og åndelig omsorg omfavner at være en del af et fællesskab, være forbundet med noget større og hele tiden være i stand til at skabe udvikling.


Palliative og terminale forløb


Det er så naturligt at gå bort og forlade denne verden omringet af ens nærmeste, men med tiden er døden blevet distanceret, steril og præget af lidelse.


At skulle dø betyder forskellige ting for forskellige mennesker på forskellige tidspunkter. Forestillinger er afhængige af alder, kultur, egne erfaringer, tro, den sociale virkelighed og især personlighed.


For den døendes: At være her længst muligt og at det må gå hurtigt.


For de pårørendes: At skåne den døende og pleje til det sidste.


For de professionelles: At yde omsorg, hjælpe, informere, lindre og at smertedække.


Som deltager på den spirituelle og åndelige efteruddannelse vil du lære om livets sidste faser, spirituel sygepleje og åndelig omsorg til patienter og borgere.


Du vil komme på en spirituel udviklingsrejse, hvor du vil lære om moderne forskning indenfor spiritualitet og de gamle visdomstraditioner. Du vil lære at praktisere meditation og mindfulness.


Du vil lærer at bruge din intuition og fornemmelser for mennesker, samt opnå ro, balance mellem hjerne, hjerte, hænder og sjæl. Du vil få mere personligt lederskab, autenticitet og mental overskud i en hverdag med syge mennesker. Du vil lærer at passe på dig selv, skabe bevidsthed om din adfærd, dine tanker og følelser. Du vil skabe transformation – personligt- og professionelt.


Hvad er den spirituelle- og åndelige efteruddannelse?


Hvordan kan du hjælpe syge mennesker, hvis du ikke kan passe på dig selv? Bruger du dine fornemmelser i relationen med syge og deres pårørende? Er du autentisk overfor dig selv og i dit professionelle virke, som sundhedspersonale? Er du i stand til at lede mennesker gennem en krise og et udviklingsforløb?


Den spirituelle- og åndelige efteruddannelse giver dig metoder, redskaber og praktisk erfaring til at lede og vejlede syge mennesker. Du vil få viden om palliative og terminale faser, samt spirituelle og åndelige principper. Vi tager udgangspunkt i et eksistentialistisk menneskesyn og du vil lære om grundlæggende begreber indenfor lidelse, håb og mening. Derudover vil du lære om kommunikation, planlægning og involvering. Samt reiki healing, sansestimulering og ritualer. Der er essentielt at arbejde med adfærd, mønstre og vaner i hverdagen og med overbevisninger og begrænsninger. Vi har fokus på potentialer, ressourcer og muligheder for at skabe værdi og mening- både hos dig selv og i relation med andre mennesker.


Du vil opleve et paradigmeskift i dit virke som sundhedspersonale og nye måder at anskue syge mennesker, hverdagen og livet på. At mestre og bruge din mentale energi på en omsorgsfuld måde, i et roligt tempo og med tilfredshed og stolthed i dit arbejde.


Du vil møde andre sundhedsfaglige deltagere på holdet, men ikke med nødvendigvis de samme erfaringer eller indsigter som dig. Du vil inddrage egne erfaringer fra praksis og i diskussionerne omkring et emne opstår der dynamik og nye perspektiver, som vil skabe transformation og udvikling.


Foruden deltagelse på holdet, består dit eget personlige udviklingsforløb af 2 sessioner af ca. 1 times varighed, som aftales løbende og ligger indenfor uddannelsesforløbet.


Krav til optagelse af efteruddannelsen


For at få et succesfuldt uddannelsesforløb, er det en forudsætning, at du har en faglig baggrund som sundhedspersonale, er nysgerrig, åben og evne til selvledelse.


Inden uddannelsens start møder jeg hver potentiel deltager på holdet, for at afstemme forventninger og ønske for udviklingsforløbet. Dette er vigtigt for at sammensætte et hold, som hver især kan bidrage til fællesskabet.


Dit udbytte


Du vil få kompetencer til at varetage et non-medicinsk palliativt og terminalt forløb. Du vil opnå viden fra den buddhisme lærer i mødet med sygeplejeteoretikere.


Du vil have redskaber og metoder til øget mental sundhed og trivsel i hverdagen.  Du vil lærer at integrere meditation og mindfulness i dit eget liv, så du med udgangspunkt i egne erfaringer bedst muligt kan formidle teknikken videre. Du vil lære at være nærværende, rolig og lytte.


Hvem er du?


Du arbejder med mennesker og trives med at gøre en forskel. Du befinder dig godt i sundhedsvæsenets rammer, betingelser og vilkår, men kan også mærke at det er hårdt psykisk og mentalt og der er en stor risiko for at blive udbrændt og stresset. I løbet af din dagligdag jonglerer du med mange opgaver, men kan også mærke et behov for fordybelse, nærvær og ro. Du er rigtig god til at yde omsorg, empati og sygepleje for syge mennesker, men har behov for at lære at tage vare om dig selv, samt tage lederskab for din mentale sundhed og trivsel. Du er muligvis sensitiv og rigtig god til at aflæse andres følelser, men måske har du behov for at lære at sætte grænser og passe på din energi. Du er nysgerrig efter at lære om spirituelle principper og åndelig omsorg og hvordan du kan vejlede syge mennesker i deres sidste fase af livet.


Sådan foregår det


I er 12 deltagere på hvert undervisningsforløb, og der foretages interview forud for tilsagn om plads.


Investeringen for forløbet udgør kr. 25.500, – ex. moms.


Tilmelding er bindende for hele forløbet.


Forløbet indeholder  • Et individuelt udviklingsforløb bestående af 2 sessioner af 1 times varighed. Sessionerne aftales løbende og ligger indenfor uddannelsesforløbet.

  • 6 uddannelsesdage på hverdage fra kl. 10.00-15.00 Inkl. frokost.

  • Kursusbevis efter endt deltagelse.


Hvor foregår det?


Efteruddannelsen, samt de individuelle sessioner finder sted i Holte eller i Dragør- alt efter deltager sammensætning.


Kontakt os gerne for nærmere information. Vi glæder os til at byde dig velkommen på næste hold, der opstarter til februar 2021


 


Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Kontaktoplysninger

CareHero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.