CareHero Uddannelse

CareHero Uddannelse

Vil du lære at støtte syge mennesker til indre fred, håb og mening?


Bliv uddannet Omsorgshelt

Vil du lære en holistisk tilgang til døden? Hvor fokus er på indre fred, ønsker og afklaring. Har du et varmt hjerte og vil du lære åndelig omsorg og spirituel transformation?


På uddannelsen til Omsorgshelt vil du opnå, at fremme klientens livskvalitet, om rehabiliteringsbaserede interventioner, samarbejde og planlægning af forestående død, samt lindring og stimulering sf sanserne med f.eks. musik, dufte og helende berøring.


Du vil opnå indsigt i at støtte, pleje og yde omsorg for alvorligt syge og døende mennesker. Du vil få viden om de fysiologiske vilkår, åndelig udvikling og den spirituelle transformation ved livets afslutning -lige ind til det sidste åndedrag er taget.


Palliative og terminale forløb


Det er så naturligt at gå bort og forlade denne verden omringet af ens nærmeste, men med tiden er døden blevet distanceret, steril og præget af lidelse.


At skulle dø betyder forskellige ting for forskellige mennesker på forskellige tidspunkter. Forestillinger er afhængige af alder, kultur, egne erfaringer, tro, den sociale virkelighed og især personlighed.


For den døendes: At være her længst muligt og at det må gå hurtigt.


For de pårørendes: At skåne den døende og pleje til det sidste.


For de professionelles: At yde omsorg, hjælpe, informere, lindre og at smertedække.


På uddannelsen som omsorgshelt opnår du viden om livets sidste 3 faser og hvordan du som Omsorgshelt kan være det vikarierende håb, fremme indre fred og bevidstheden om livets afslutning.


Uddannelsens formål


Formålet med uddannelsen er, at få indsigt i, hvordan syge mennesker kan opleve åndeligt velvære, defineret som en bekræftelse af livet i forhold til højere magter, sig selv og sine omgivelser. Derudover vil du opnå viden om, at forbedre den døendes livskvalitet og være en mental støtte for de pårørende.


Vi tager udgangspunkt i et eksistentialistisk menneskesyn og du vil lære om grundlæggende begreber indenfor lidelse, håb og mening. Derudover vil opnå kompetencer i kommunikation, planlægning og involvering. Vi har fokus på potentialer, ressourcer og muligheder for at skabe værdi, afklaring og mening.


Du vil blive undervist af et tværfagligt team af hospice sygeplejerske, præst, bedemand, musikterapeut og socialrådgiver.


Udbytte af uddannelsen • Teoretisk viden om palliation og terminal pleje og omsorg fra en sygeplejefaglig vinkel, herunder lindrer smerter, træthed, appetitløshed, opkastning og søvnbesvær.

 • Viden om terminale faser, sygeplejeinterventioner, samt spirituelle og åndelige principper og ritualer. Samt holistisk care.

 • Indsigt i eksistentielle behov, åndelige aspekter, religiøse- og spirituelle ressourcer og copingstrategier.

 • Inddragelse af pårørende, samskabelsesproces og forløb.

 • Forståelsen for helende elementer, som musik terapi, blid massage, æteriske olier.

 • Kendskab til nærdødsoplevelser og transformation.

 • Viden om oprydningsprincipper og proces efter dødsfald.

 • Sparring med andre sundhedsfaglige deltagere med inddragelse af egne erfaringer fra praksis.


Som deltager vil du opnå holistiske kompetencer i livets sidste faser, spirituel sygepleje, åndelig omsorg til patienter og borgere, samt tværfagligt samarbejde. Du vil lære at lede mennesker gennem en krise og et udviklingsforløb.


Du vil opleve et paradigmeskift i dit virke som sundhedspersonale og nye måder at anskue syge mennesker, hverdagen og livet på. At mestre og bruge din mentale energi og intuition på en omsorgsfuld måde, i et roligt tempo og med tilfredshed og stolthed i dit arbejde.


Du vil møde andre sundhedsfaglige deltagere på holdet, men ikke med nødvendigvis de samme erfaringer eller indsigter som dig. Du vil inddrage egne erfaringer fra praksis og i diskussionerne omkring et emne opstår der dynamik og nye perspektiver, som vil skabe transformation og udvikling.


Krav til optagelse af uddannelsen


For at få et succesfuldt uddannelsesforløb, er det en forudsætning, at du har en faglig baggrund som sundhedspersonale og erfaring med terminale mennesker, er nysgerrig, åben og evne til selvledelse.


Dit udbytte


Du vil få kompetencer til at varetage et non-medicinsk palliativt og terminalt forløb.


Du vil lære at være nærværende, rolig og lyttede.


Sådan foregår det


I er ca. 16 deltagere på hvert undervisningsforløb, og der foretages interview forud for tilsagn om plads.


Investeringen for forløbet udgør pr. deltager kr. 14.950, – ex. moms.


Tilmelding er bindende for hele forløbet.


Forløbet indeholder • Teoretisk viden

 • Praktiske øvelser

 • Samarbejdsøvelser

 • Individuel sparring og feedback

 • Kursusbevis efter endt deltagelse.


Hvor foregår det?


Uddannelsen finder sted i 2860 Søborg.


Kontakt os gerne for nærmere information. Vi glæder os til at byde dig velkommen på næste hold, der opstarter til august 2021.


Care Hero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.

Lidt sødt til pausen? Vi har opdateret vores persondatapolitik så den lever op til de nye EU-regler. Carehero.dk anvender desuden cookies til at huske indstillinger, statistikker og målretning af annoncer.