Få hjælp af en CareHero

Få hjælp af en CareHero

Hos Care Hero er vi rigtig dygtige til professionel omsorg og helhedsorienteret pleje til uhelbredelig syge børn, unge og ældre mennesker. Vi hjælper på alle de måder vi kan, med at yde ekstra omsorg, hvor der er behov for det.


Sådan foregår hjælp og støtte af en omsorgshelt


Vi er med hele vejen fra behovsafklaring til øget livskvalitet og værdighed.


1.Behovsafklaring


Vi tilrettelægger hjælpen


Inden din hjælp og støtte kan begynde, udarbejder vi en behovsanalyse på baggrund af en indledende samtale. Her spørger vi ind til dit liv, helbredshistorie, sygdomshistorie, diagnoser & symptomer, aktivitetsniveau, kommunikationsevne, mental sundhed, trivsel og ønsker til støtte, hjælp og vejledning. Vi vil også gerne kende dine personlige og fritidsinteresser. Du eller dine pårørende får tilsendt behovsanalysen, som også vil indeholde forslag til pakkeforløb.


2. Det gode match


Vi håndplukker den helt rette omsorgshelt til dig


På baggrund af behovsanalysen håndplukker vi en omsorgshelt til dig og dit forløb. Omsorgshelten skal selvfølgelig leve op til dine sundhedsfaglige behov, men vi tilstræber også at finde en omsorgshelt, som matcher dine interesser og personlighed.


Alle vores omsorgshelte drives af at gøre en forskel. Når vi har fundet den rette omsorgshelt til dig og dit forløb, vil vi ringe dig op og aftale nærmere om de praktiske detaljer vedrørende dit forløb.


3.Omsorg og pleje forløb


Dit forløb opstartes


Vi tilrettelægger dit forløb ud fra dine ønsker og dine sundhedsfaglige behov. Når dit forløb opstartes vil du møde både vores daglige leder og din Omsorgshelt.


Vi kan altid kontaktes, hvis der er behov for justeringer eller behov for en snak.Vi lindrer, yder omsorg og fremmer livsmodet.

Ved behov for hjælp, omsorg og pleje kan vi tilbyde forløb, som inkludere: • Fysisk aktivitet, mental stimuli og psykisk støtte.

 • Pleje og omsorg.

 • Praktisk hjælp i hverdagen.

 • Nærvær, varme hænder og kærligt hjerte.

 • Støtte til stillingtagen til døden, livsforlængelse, ”min sidste vilje”.

 • Overvejelser om frirum og behov for lindring.

 • Overvejelser om ritualer og sansestimulering.

 • Planlægning af forestående død.

 • Valg og planlægning af begravelsesceremoni.

 • Praktiske overvejelser efter dødsfaldet.


Vi skaber rammerne, så den sidste tid kan være fyldt med nærvær og ro


Det er essentielt at der er tid og overskud til nærvær mellem jer som pårørende og for den der tilbringer sin sidste tid. Vi støtter hele familien og er den professionelle omsorgshelt der kommer kontinuerligt i familien med varme hænder, kærligt hjerte og sygeplejefagligt kundskab.


Vi besidder en stor tværfaglig viden om de fysiologiske vilkår, værdighed, åndelige udvikling og spirituel transformation ved livets afslutning lige ind til det sidste åndedrag er taget. Vi hjælper med koordinering af begravelse og omsorg i sorgprocessen efterfølgende.


Vi administrere og dispensere ikke medicin, men samarbejder med hjemmesygepleje og det palliative team der allerede kommer i hjemmet.


Vi tilbyder


Lindrende omsorg og pleje – frekvent forløb  • Tilknytning af fast omsorgshelt.

 • Hjælp til at bevare overblikket over indsatser.

 • Kontinuerlig stillingtagen til, om den rette hjælp iværksættes.

 • Lindring af gener og symptomer.

 • Fleksibilitet og mulighed for at skrue op og ned for antal besøg.

 • Kontakt til, og tilkaldelse når behovet opstår.

 • Hjælp til at iværksætte andre støttemuligheder fx frivillig vågekone.

 • Tid til samtaler med hele familien, herunder støtte til den svære samtale.


Transformation, omsorg og pleje – døgnpleje forløb • Øget oplevelse af tryghed for den døende og de pårørende, gennem døgnbemanding af et fast team.

 • Fleksibilitet i forhold til besøg, både frekvens og længde.

 • 24/7 standby (inkl. telefon-, sms- og mailkontakt).

 • Hjælp til at bevare overblikket over indsatser og hjælp.

 • Kontinuerlig stillingtagen til, om den rette hjælp iværksættes.

 • Faglige kompetente omsorgshelte der døgnet rundt kan observere og reagere på ændringer i tilstanden.

 • Lindring af gener og symptomer.

 • Mulighed for at tage individuelle hensyn og være fleksibel i den generelle pleje.

 • Tid til samtaler med hele familien, herunder støtte til den svære samtale.


Efter • Hjælp til koordinering med bedemand, støtte til ceremoni og begravelse.

 • Støtte til pårørende i sorgprocessen.

 • Hjælp til praktiske foranstaltninger.


Priser


3. mdr. : 10 – 20 timer a´ minimum 2 timers besøg : 638 kr. i timen


6. mdr.: 21- 40 timer a´ minimum 2 timers besøg : 598 kr. i timen


9. mdr.: + 41 timer a´ minimum 2 timers besøg: 558 kr. i timen


 


Betingelser • Indledende samtale, behovsafklaring og analyse.

 • Ved indgåelse af aftale, skal der underskrives kontrakt i forhold til opbevaring af personfølsomme oplysninger, kontakt- informationer, pakkeforløb & fakturering, ydelser, samt forventninger mm. Derudover sygepleje anamnese og stilling til Min Sidste Vilje mm.

 • Plejeydelserne er fritaget for moms.

 • Der optages journal ved alle besøg og ved al udført pleje.

 • Omsorgshelten administrerer eller dispensere IKKE medicin og fralægger os alt ansvar i forhold til medicin. Hvis klienten har behov for medicin kontaktes egen læge, pårørende eller kommunal sygepleje.

 • Vi er et supplement til sundhedsvæsenet.


Tilskud

Sygeforsikringen Danmark


Ved tilskud via Sygeforsikring Danmark skal der ligge en erklæring i forhold til lov om midlertidig hjælp eller terminal erklæring fra egen læge. Egen læge skal stemple og underskrive den fremsendte faktura fra Care Hero og dermed godkende, at Care Hero har været brugt til et terminalt forløb. Sygeforsikringen er behjælpelig med mere information om dette.


Privat Sundhedsforsikring – Pensionsselskab


Din sundhedsforsikring giver ofte mulighed for at få dækket 50% af udgifterne i forbindelse med pasning af døende i eget hjem eller ved akut kritisk sygdom. Hvis du har en sundhedsforsikring, opfordrer vi til at være opsøgende og høre om der er mulighed for tilskud. Forsikringsselskabet kan være behjælpeligt med mere information om dette.


Betalingsmåder


Det aftalte forløb godkendes af modtager og efterfølgende sendes en faktura via mail.


Det er også muligt at betale med mobilepay.


Samarbejdspartnere


Vi samarbejder med laegelinien, hvis behovet for læge samtale eller faglig sparring opstår. Derudover kommunens sundhedsfaglige personale.


Vi inddrager gerne tværfagligt samarbejdspartnere, som f.eks. fysioterapeut, massør, ergoterapeut, eller ernæringsterapeut.


Care Hero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.

Lidt sødt til pausen? Vi har opdateret vores persondatapolitik så den lever op til de nye EU-regler. Carehero.dk anvender desuden cookies til at huske indstillinger, statistikker og målretning af annoncer.