CareHero Omsorgshelt

CareHero Omsorgshelt

Vikarbureau til mennesker med uhelbredelig sygdom


Hos Carehero omsorgshelt er vi specialiseret i palliativ omsorg og terminal pleje til ældre og syge borgere og patienter. Samt overvejelser, vejledning og planlægning af forestående død.


Vi hjælper på alle de måder vi kan, med at yde ekstra omsorg, hvor der er behov for det. Formålet med at bruge en Omsorgshelt er at få en smuk og meningsfyldt afsked.


Sådan foregår hjælp og støtte af en Omsorgshelt


Vi er med hele vejen fra behovsafklaring til øget livskvalitet og indre fred.


1.Behovsanalyse


Vi tilrettelægger hjælpen


Inden din hjælp og støtte kan begynde, udarbejder vi en behovsanalyse på baggrund af en indledende samtale. Her spørger vi ind til dit liv, helbredshistorie, sygdomshistorie, diagnoser & symptomer, aktivitetsniveau, kommunikationsevne, mental sundhed, trivsel og ønsker til støtte, hjælp og vejledning. Vi vil også gerne kende dine personlige og fritidsinteresser. Du eller dine pårørende får tilsendt behovsanalysen, som også vil indeholde forslag til pakkeforløb.


2. Det gode match


Vi håndplukker den helt rette Omsorgshelt


På baggrund af behovsanalysen håndplukker vi en Omsorgshelt til dig og dit forløb. Omsorgshelten skal selvfølgelig leve op til dine sundhedsfaglige behov, men vi stræber også efter at finde en Omsorgshelt, som matcher dine interesser og personlighed. Alle Omsorgshelte har en sundhedsfaglig uddannelse og erfaring fra sundhedsvæsenet, og de drives af at gøre en forskel. De er alle specialiseret i palliativ omsorg og terminal pleje til ældre og syge borgere og patienter.


Når vi har fundet den rette Omsorgshelt til dig og dit forløb, vil hun ringe dig op og sammen kan i finde ud af om i har den rette kemi, forventningsafstemme og praktiske detaljer vedrørende dit forløb.


3.Omsorg og pleje forløb


Det palliative og terminale forløb opstartes


Vi tilrettelægger dit forløb ud fra dine ønsker og dine sundhedsfaglige behov.  Efter hvert besøg dokumenterer Omsorgshelten besøget og dine pårørende er meget velkommen til at følge med i forløbet. Vi kan altid kontaktes, hvis der er behov for justeringer eller behov for sparring.


 


Terminalt forløb- omsorg, støtte og symptomlindring

Ved terminal sygdom ønsker mange at tilbringe den sidste tid i eget hjem. Dette kan være svært som pårørende, da det offentlige system ikke kan sikre støtte 24/7 med kontinuerligt personale.


Forløbet kan inkludere: • Fysisk aktivitet, mental stimuli og psykisk støtte.

 • Pleje og omsorg.

 • Praktisk hjælp i hverdagen.

 • Nærvær, varme hænder og kærligt hjerte.

 • Stillingtagen til døden, livsforlængelse, ”min sidste vilje”.

 • Overvejelser om frirum og behov for lindring.

 • Overvejelser om ritualer og sansestimulering.

 • Planlægning af forestående død.

 • Valg og planlægning af begravelsesceremoni.

 • Praktiske overvejelser efter dødsfaldet.


Vi skaber rammerne, så den sidste tid kan være fyldt med nærvær og ro


Det er essentielt at der er tid og overskud til nærvær mellem jer som pårørende og for den der tilbringer sin sidste tid. Det kan være trygt at vide, at der altid er en kontinuerlig sundhedsfaglig person tilgængelig. Vores Omsorgshelt samarbejder med hjemmeplejen, hjemmesygeplejerskerne og Det palliative Team der også kommer i hjemmet. Vi støtter hele familien og er den ekstra pårørende der kommer i familien, der guider, koordinerer og samtaler.


Vi besidder en stor tværfaglig viden om de fysiologiske vilkår, åndelige udvikling og spirituel transformation ved livets afslutning lige ind til det sidste åndedrag er taget. Vi har indsigt i, hvordan vi skaber mening og håb hos den døende. Derudover en holistisk tilgang til forberedelse og planlægning af døden.


Vi administrere og dispensere ikke medicin, men samarbejder med hjemmesygepleje og det palliative team der allerede kommer i hjemmet.


Vi tilbyder


Åndelig transformation – vågekone


Investering: Kr. 700 /pr. time • Varme hænder og kærligt hjerte.

 • Nærvær og omsorg for den dødende.

 • Meditation og bøn.


Terminal omsorg og pleje – frekvent pakkeforløb 


Investering: fra 15.900 kr. ex moms. • Tilknytning af fast omsorgshelt.

 • Hjælp til at bevare overblikket over indsatser og hjælp.

 • Kontinuerlig stillingtagen til, om den rette hjælp iværksættes.

 • Lindring af gener og symptomer.

 • Fleksibilitet og mulighed for at skrue op og ned for antal besøg.

 • Kontakt til, og tilkaldelse af fast kontaktperson når behovet opstår.

 • Hjælp til at iværksætte andre støttemuligheder fx frivillig vågekone.

 • Tid til samtaler med hele familien, herunder støtte til den svære samtale.


Terminal omsorg og pleje – døgnpleje pakkeforløb


Investering: fra 29.900 kr. ex moms. • Øget oplevelse af tryghed for den døende og de pårørende, gennem døgnbemanding af et fast team.

 • Fleksibilitet i forhold til besøg, både frekvens og længde.

 • 24/7 standby (inkl. telefon-, sms- og mailkontakt).

 • Hjælp til at bevare overblikket over indsatser og hjælp.

 • Kontinuerlig stillingtagen til, om den rette hjælp iværksættes.

 • Faglig kompetente sundhedspersonale der døgnet rundt kan observere og reagere på ændringer i tilstanden.

 • Lindring af gener og symptomer.

 • Mulighed for at tage individuelle hensyn og være fleksibel i den generelle pleje.

 • Tid til samtaler med hele familien, herunder støtte til den svære samtale.


Efter • Hjælp til koordinering med bedemand, støtte til ceremoni og begravelse.

 • Støtte til pårørende i sorgprocessen.

 • Hjælp til praktiske foranstaltninger.


Betingelser • Indledende behovsanalyse og samtale.

 • Ved indgåelse af aftale, skal der underskrives kontrakt i forhold til opbevaring af personfølsomme oplysninger, kontakt- informationer, pakkeforløb & fakturering, ydelser, samt forventninger mm. Derudover sygepleje anamnese, stilling til Min Sidste Vilje mm.

 • Plejeydelserne er fritaget for moms.

 • Der optages journal ved alle besøg og ved al udført pleje.

 • Sundhedspersonalet administrerer eller dispensere IKKE medicin og fralægger os alt ansvar i forhold til medicin. Hvis klienten har behov for medicin kontaktes egen læge, pårørende eller kommunal sygepleje.


Tilskud

Sygeforsikringen Danmark


Ved tilskud via Sygeforsikring Danmark skal der ligge en erklæring i forhold til lov om midlertidig hjælp eller terminal erklæring fra egen læge. Egen læge skal stemple og underskrive den fremsendte faktura fra Carehero og dermed godkende, at Carehero har været brugt til et terminalt forløb. Sygeforsikringen er behjælpelig med mere information om dette.


Privat Sundhedsforsikring – Pensionsselskab


Din sundhedsforsikring giver ofte mulighed for at få dækket 50% af udgifterne i forbindelse med pasning af døende i eget hjem eller ved akut kritisk sygdom. Hvis du har en sundhedsforsikring, opfordrer vi til at være opsøgende og høre om der er mulighed for tilskud. Forsikringsselskabet kan være behjælpeligt med mere information om dette.


Betalingsmåder


Det aftalte forløb godkendes af modtager og efterfølgende sendes en faktura via mail. Der vil derfor ikke blive faktureret yderligere timeantal.


Det er også muligt at betale med mobilepay.


Samarbejdspartnere


Vi samarbejder med laegelinien, hvis behovet for læge samtale eller faglig sparring opstår. Derudover kommunens sundhedsfaglige personale.


Vi inddrager gerne tværfagligt samarbejdspartnere, som f.eks. fysioterapeut, massør, ergoterapeut, eller ernæringsterapeut.


Care Hero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.

Lidt sødt til pausen? Vi har opdateret vores persondatapolitik så den lever op til de nye EU-regler. Carehero.dk anvender desuden cookies til at huske indstillinger, statistikker og målretning af annoncer.