CareHero Omsorgsvikar

CareHero Omsorgsvikar

Hos CareHero omsorgsvikar er vi specialiseret i terminal pleje og åndelig omsorg til ældre og syge borgere og patienter.


Vi hjælper på alle de måder vi kan, med at yde ekstra omsorg, hvor der er behov for det.


Ved terminal sygdom ønsker mange at tilbringe den sidste tid i eget hjem. Dette kan være svært som pårørende, da det offentlige system ikke kan sikre støtte 24/7 med kontinuerligt personale. Vi varetager pleje og omsorg af det fysiske, mentale, sociale, åndelige og eksistentielle behov, både patientens og de pårørendes.


Vi skaber rammerne, så den sidste tid kan være fyldt med nærvær og ro


Det er essentielt at der er tid og overskud til nærvær mellem jer som pårørende og for den der tilbringer sin sidste tid. Det kan være trygt at vide, at der altid er en kontinuerlig sundhedsfaglig person tilgængelig. Vores sundhedspersonale samarbejder med hjemmeplejen, hjemmesygeplejerskerne og Det palliative Team der også kommer i hjemmet. Vi støtter hele familien og er den ekstra pårørende der kommer i familien, der guider, koordinerer og samtaler.


Vi besidder en stor viden om de fysiologiske vilkår, åndelige udvikling og spirituel transformation ved livets afslutning lige ind til det sidste åndedrag er taget. Vi har indsigt i, hvordan vi skaber mening og håb hos den døende. Vores sundhedspersonale har alle en efteruddannelse i terminal pleje og åndelig omsorg, og er et supplement til den kommunale service. Vi udleverer ikke medicin og samarbejder derfor med hjemmepleje, hjemmesygepleje og det palliative team der allerede kommer i hjemmet.


Eksempel -Terminal omsorg og pleje – frekvente besøg • Tilknytning af fast kontaktperson med en sundhedsfaglig uddannelse og efteruddannelse i spirituel- og åndelig omsorg og pleje.

 • Hjælp til at bevare overblikket over indsatser og hjælp.

 • Kontinuerlig stillingtagen til, om den rette hjælp iværksættes.

 • Fleksibilitet i forhold til besøg, både frekvens og længde.

 • Lindring af gener og symptomer.

 • Mulighed for at skrue op og ned for antal besøg.

 • Løbende sparring om næste besøg, hvornår det er gavnligt det ligger.

 • Kontakt til, og tilkaldelse af fast kontaktperson når behovet opstår

 • Hjælp til at iværksætte andre støttemuligheder fx frivillig vågekone.

 • Tid til samtaler med hele familien, herunder støtte til den svære samtale.


Eksempel- Terminal pleje – døgnpleje • Øget oplevelse af tryghed for den døende og de pårørende, gennem døgnbemanding af et fast team.

 • Hjælp til at bevare overblikket over indsatser og hjælp.

 • Kontinuerlig stillingtagen til, om den rette hjælp iværksættes.

 • Faglig kompetente sundhedspersonale der døgnet rundt kan observere og reagere på

 • ændringer i tilstanden.

 • Lindring af gener og symptomer.

 • Mulighed for at tage individuelle hensyn og være fleksibel i den generelle pleje.

 • Tid til samtaler med hele familien, herunder støtte til den svære samtale.


Investering


Hverdag: Pris pr. time

Dag fra kl. 8-16 = 650 kr./t.

Aften fra kl. 16-24 =750 kr./t.

Nat fra kl. 24-08 = 850 kr./t.


Weekend: Pris pr. time

Fredag fra kl. 16 = 1500 kr./t.


Lørdag til og med kl. 16 = 1500 kr./t.


Lørdag fra kl.16 til mandag kl. 8.00 = 3000 kr./t.


Helligdag = 3000 kr./t.


Betingelser • Indledende samtale og forespørgsel.

 • Ved indgåelse af aftale, skal der underskrives kontrakt i forhold til opbevaring af personfølsomme oplysninger, kontakt- informationer, timepris & fakturering, ydelser, samt forventninger mm. Derudover sygepleje anamnese, stilling til Min Sidste Vilje mm.

 • Besøgsvarighed er minimum 2 timer, herefter kan der faktureres pr. påbegyndte time.

 • Besøg under 2 timer takseres 750 kr/t.

 • Akuttillæg (mindre end 12 timers varsel) + 700 kr.

 • Plejeydelserne er fritaget for moms.

 • Der optages journal ved alle besøg og ved al udført pleje.

 • Sundhedspersonalet administrerer eller dispensere IKKE medicin og fralægger os alt ansvar i forhold til medicin. Hvis klienten har behov for medicin kontaktes egen læge, pårørende eller kommunal sygepleje.

 • Aflysningsregel på 24 timer: Aflyser du senere end 24 timer før den påbegyndte time, vil du blive faktureret 50% af det fulde beløb for den aftalte tid.

 • Ved manglende aflysning opkræves altid fuld betaling for aftalte ydelser.


Tilskud

Sygeforsikringen Danmark


Ved tilskud via Sygeforsikring Danmark skal der ligge en erklæring i forhold til lov om midlertidig hjælp eller terminal erklæring fra egen læge. Egen læge skal stemple og underskrive den fremsendte faktura fra CareHero og dermed godkende, at CareHero har været brugt til et terminalt forløb. Sygeforsikringen er behjælpelig med mere information om dette.


Privat Sundhedsforsikring – Pensionsselskab


Din sundhedsforsikring giver ofte mulighed for at få dækket 50% af udgifterne i forbindelse med pasning af døende i eget hjem eller ved akut kritisk sygdom. Hvis du har en sundhedsforsikring, opfordrer vi til at være opsøgende og høre om der er mulighed for tilskud. Forsikringsselskabet kan være behjælpeligt med mere information om dette.


Betalingsmåder

Der sendes en opgørelse af timeantal som godkendes af modtager og efterfølgende sendes en faktura via mail. Det er også muligt at betale med mobilepay.


CareHero
Mette Junge Grüttner
info@carehero.dk
Tlf. 42 41 26 47

Copyright CareHero © All Rights Reserved.